9 filmów w Panoramie Polskiego Kina

9 filmów w Panoramie Polskiego Kina

1. Bokser, reż. Tomasz Blachnicki
2. Heniek, reż. Eliza Kowalewska i Grzegorz Madej
3. Jeż Jerzy, reż. Wojciech Wawszczyk, Jakub Tarkowski, Tomasz Leśniak
4. Księstwo, reż. Andrzej Barański
5. Lincz, reż. Krzysztof Łukaszewicz
6. Maraton tańca, reż. Magdalena Łazarkiewicz
7. Mój biegun, reż. Marcin Głowacki
8. Wygrany, reż. Wiesław Saniewski
9. Z miłości, reż. Anna Jadowska

W ramach pokazów specjalnych zaprezentowany zostanie film „Uwikłanie“ w reżyserii Jacka Bromskiego (zgłoszenie filmu zostało wycofane przed ukończeniem selekcji).

Zgłoszony do konkursu głównego film „Stepy“ w reżyserii Vanji d’Alcantary został przez organizatorów przeniesiony do sekcji Polonica.

Dwa filmy zakwalifikowane wcześniej do sekcji Panorama Polskiego Kina zostały przez producentów wycofane z Festiwalu.