Cztery osoby w jury Konkursu Młodego Kina

Cztery osoby w jury Konkursu Młodego Kina
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, członkini jury Konkursu Młodego Kina – Agnieszka Wójtowicz -Vosloo przyjedzie do Gdyni.

W związku z informacją, że z powodów zdrowotnych Agnieszka Wójtowicz-Vosloo nie przyjedzie do Gdyni, wczoraj (7 maja) do zespołu jury Konkursu Młodego Kina dołączył historyk filmu – Krzysztof Kornacki. Okazało się jednak, że reżyserce uda się pojawić podczas Festiwalu. W związku z tym skład jury został powiększony i w tym momencie liczy cztery osoby.

Dr Krzysztof Kornacki, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki
Instytutu Filologii Polskiej. Specjalizuje się w historii kina
polskiego, autor książek: Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970 (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry” dla najlepszej książki roku 2011); współredaktor tomu Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie,
współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej
czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem
Komisji Edukacji Narodowej.