Dodatkowe linie telefoniczne

Dla Państwa wygody na czas trwania Festiwalu uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne. 

Biuro Organizacyjne
tel.: (58) 350 00 36, (58) 350 00 37; fax: (58) 350 00 39
Salon Gości Zagranicznych:
 (58) 350 00 38
Biuro Prasowe: (58) 350 00 40