Gdynia na Horyzoncie

Gdynia na Horyzoncie

„Gdynia na Horyzoncie” to autorskie wydarzenie specjalne przygotowane przez Michała Oleszczyka, dyrektora artystycznego Festiwalu Filmowego w Gdyni, odbywające się w ramach partnerstwa z MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

Coroczny cykl zostanie zainaugurowany 26 lipca 2014 roku podczas 14. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jego celem jest ukazanie kina polskiego jako części kinematografii światowej, stanowiącej element organicznie zrośnięty z całokształtem globalnej sztuki filmowej.

Wydarzenie polegać będzie na podwójnej projekcji filmowej, utrzymanej w tradycji amerykańskiego „double-bill”. Widzowie obejrzą dwa filmy: jeden zagraniczny i jeden polski. Tytuły zostaną dobrane w taki sposób, aby filmy wchodziły ze sobą w dynamiczny dialog (tematyczny, formalny, kulturowy). Po pokazie Michał Oleszczyk poprowadzi warsztaty, w trakcie których wspólnie z publicznością przeanalizuje podobieństwa i różnice między dwoma filmami. Spotkanie ma na celu ukazanie fascynującego splotu czynników artystycznych, formalnych i politycznych, które decydują o ostatecznym kształcie dzieła filmowego.

Filmami wybranymi na pokaz inaugurujący „Gdynia na Horyzoncie” są dwa dzieła z roku 1971, traktujące o samotności i próbach jej przełamania: „Ponure chwile” („Bleak Moments”) Mike’a Leigh i „Za ścianą” Krzysztofa Zanussiego.


Mam nadzieję pokazać, że polskie kino nie jest ‘ubogim krewnym’ światowej kinematografii; że były i są w jego obrębie talenty, które wyznaczają kierunki rozwoju sztuki filmowej, wchodząc w twórczy dialog o zasięgu globalnym. Uważam, że festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty jest świetnym miejscem do rozmowy na ten temat, ze względu na wieloletnią już tradycję upowszechniania światowego kina artystycznego i wskazywania na spajającą je sieć kulturowych i estetycznych połączeń i pokrewieństw – mówi Michał Oleszczyk. 


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Filmoteki Narodowej