Harmonogram przygotowań 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Harmonogram przygotowań 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi datami harmonogramu przygotowań dotegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni.

41. FFG odbędzie się w dniach 19-24 września 2016 roku. Zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni oraz w Konkursie Inne Spojrzenie będą przyjmowane do 31 maja 2016 roku. Zgłoszenia filmu do udziału w Konkursie Młodego Kina oraz Konkursie Fabularnych Filmów Krótkometrażowych należy dokonać do 15 maja 2016 roku. Pomorska Fundacja Filmowa wyda oficjalny komunikat o ogłoszeniu naboru filmów na 41. FFG w kwietniu 2016 roku.

15 czerwca 2016 roku organizatorzy 41. FFG zamykają listę wydarzeń towarzyszących.

Sprzedaż akredytacji na 41. FFG ruszy najpóźniej 15 czerwca 2016 roku. Sprzedaż karnetów online – 1 lipca 2016 roku, sprzedaż biletów online – 5 września 2016 roku.

Festiwal Filmowy w Gdyni jest najważniejszą polską imprezą filmową, posiadającą status narodowego festiwalu filmowego, który w wyrazisty sposób przyczynia się do upowszechniania kultury filmowej, promocji polskiego dorobku filmowego i ugruntowania pozycji i odbioru rodzimej kinematografii. Jego producentem jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a organizatorami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVP SA, HBO Polska. W organizację imprezy włącza się rokrocznie kilkadziesiąt instytucji, sponsorów i patronów medialnych. Szczególne znaczenie ma związek Festiwalu z Gdynią – FFG jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu miasta, w sposób istotny wpływającym na jego rozwój i wizerunek.

Przypominamy, że na ftp Festiwalu dostępne są zdjęcia z 39. i 40 edycji a także wybrane zdjęcia z ostatniej dekady Festiwalu. W celu uzyskania dostępu do ftp, należy kliknąć w link.