Kim jest uczestnik / uczestniczka Festiwalu w Gdyni? Poznaliśmy wyniki badania profilu festiwalowicza

Kim jest uczestnik / uczestniczka Festiwalu w Gdyni? Poznaliśmy wyniki badania profilu festiwalowicza

Poznaliśmy wyniki badania „Profil uczestnika festiwalu filmowego”, które zostało przeprowadzone podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych we wrześniu 2022 roku. Badanie prowadzili dr hab. Krzysztof Stachowiak (UAM w Poznaniu), dr Anna Wróblewska (PWSFTviT w Łodzi) i mgr inż. Malwina Balcerak (UAM w Poznaniu) wraz z zespołem studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Filmowej w Łodzi.

Poprzednie dwie edycje badań organizowane były w latach 2018 i 2019. Tegoroczne zostało przeprowadzone już w okresie postpandemii, kiedy życie festiwalowe mogło toczyć się bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu znów możemy mówić o pełnej reprezentatywności przeprowadzonych badań. Poprzez badania sondażowe zbadano wpływ festiwalu filmowego na rozwój lokalny, określono profil uczestnika i turysty eventowego (festiwalowego), jego preferencje kulturalne, stosunek do nowych mediów i nowych sposobów uczestnictwa w kulturze. W badaniu ankietowym wzięło udział aż 1204 uczestników 47. FPFF.

Podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 12-17 września 2022 zaprezentowano 134 filmy podczas 389 projekcji. W pokazach filmowych, spotkaniach i warsztatach uczestniczyło około 58 000 widzów, a w cyklu Gdynia Dzieciom udział wzięło 6 966 widzów.

Tegoroczne badania pozwoliły nie tylko nakreślić aktualny profil uczestnika festiwalu, ale także wskazać zmiany w stosunku do poprzednich edycji. Różnice polegają przede wszystkim na wyższej ocenie jakości FPFF w 2022 roku w porównaniu z ocenami z lat 2018 i 2019, a także na zwiększeniu puli wydatków przeznaczonych na udział w Festiwalu. Różnica widoczna jest także w zwiększeniu stopnia korzystania z platform streamingowych w stosunku do wyników z 2019 r., co jest rezultatem zmian na globalnym rynku audiowizualnym.

Aż 63 proc. przebadanych uczestników podczas 47. FPFF stanowią kobiety. Widz festiwalowy jest dobrze wykształcony lub uczący się: blisko 62 proc. to osoby z wykształceniem wyższym, osoby ze średnim stanowią ponad 26 proc. Co więcej 61 proc. osób pracuje, ponad 31 uczy się, a tylko niespełna 4 proc. to emeryci czy renciści. To, co zaskoczyło badaczy, to fakt, że w 2022 roku w imprezie wzięło udział o wiele więcej osób o znacznie wyższych dochodach niż 3 lata temu – ponad 25 proc. zarabia powyżej 6 tys. zł netto. Wbrew obiegowej opinii, FPFF nie jest festiwalem branżowym. Aż 55 proc. uczestników pochodzi z Trójmiasta, z czego blisko 40 proc. z Gdyni. Na festiwal uczestnicy przybywają z całej Polski, najwięcej z dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław.

Połowa badanych jako główny motyw przyjazdu wskazała ciekawe filmy, 36 proc. atmosferę imprezy, a 35 proc. chęć spędzenia wolnego czasu. Tylko około 25 proc. uczestników bierze w nim udział, gdyż jest z branży czy jest twórcą. Co ciekawe, aż 35 proc. brało udział w festiwalu po raz pierwszy, a ponad 26 proc. więcej niż pięć razy.

Uczestnicy spędzili na festiwalu średnio 3,8 dnia, a połowa badanych była w Gdyni przez praktycznie cały okres trwania festiwalu, tj. przez 5 lub więcej dni. Średnio uczestnik obejrzał 7,3 filmu i wziął udział średnio w 3,2 wydarzeniach towarzyszących. Zdecydowana większość festiwalowiczów (86 proc.) chce wrócić na kolejny FPFF. Nic dziwnego, ponieważ jakość filmów aż 77 proc. badanych ocenia na dobrze lub wręcz bardzo dobrze. Polepszyła się ocena dostępności obiektów festiwalowych, pozytywnie ocenia ją 80 proc. Prace nad udoskonaleniem systemu rezerwacji opłaciły się – tu zdecydowanie wzrosła liczba ocen pozytywnych aż do 64 proc. Zdecydowanie wzrosły też wydatki na festiwal – średnia deklarowana kwota na osobę wydana podczas FPFF to aż 2077,13 PLN.

Zmiana preferencji w stosunku do badań sprzed pandemii dotyczy sposobów oglądania filmów. Aż 76 proc. ogląda je na platformach streamingowych/VOD. Potwierdza się tendencja, tylko lekko zarysowana w 2019 roku – uczestnicy FPFF w Gdyni niemal równie chętnie oglądają filmy na VOD jak w kinie, choć na VOD częściej, co jest zapewne pokłosiem pandemii.

Pełna wersja raportu wraz z komentarzem zostanie opublikowana na stronie FPFF w Gdyni w styczniu 2023 roku.

Organizatorami badania „Profil uczestnika festiwalu filmowego” są Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Badania dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: „Magazyn Filmowy. Pismo Stowarzyszenia Filmowców Polskich”, „Film & TV Kamera”, www.sfp.org.pl i „Kino”.