Komunikat Komitetu Organizacyjnego 36. FPFF w Gdyni w sprawie konkursu na Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

W dniu 1 lutego 2011 roku Komisja Konkursowa w składzie:
Sławomir Idziak (przewodniczący), Andrzej Jakimowski (wiceprzewodniczący), Mirosław Bork, Jan Kidawa-Błoński, Maciej Nowak, Dorota Ostrowska-Orlińska, Jacek Żakowski, po zapoznaniu się z przedłożonymi pisemnymi koncepcjami rozwoju Festiwalu oraz po przesłuchaniu 9 z 10 kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, tj. Michała Chacińskiego, Michała Jerzego Dudziewicza, Hanny Kosińskiej-Hartowicz, Piotra Mareckiego, Ewy Mazierskiej, Kornela Miglusa, Radosława Piwowarskiego, Marka Sokołowskiego i Janusza Wróblewskiego,

postanowiła rekomendować Komitetowi Organizacyjnemu Janusza Wróblewskiego na stanowisko Dyrektora Artystycznego.

Komitet Organizacyjny, po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata wizją rozwoju artystycznego Festiwalu i związanymi z nią wymaganiami finansowymi, na podstawie §5 pkt.6 Regulaminu FPFF w Gdyni, podejmie decyzję w formie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie go na trzyletnią kadencję.

Członkowie Komisji Konkursowej – obok koncepcji Janusza Wróblewskiego – docenili także kandydaturę i uznali za bardzo interesującą wizję rozwoju Festiwalu przedstawioną przez Michała Chacińskiego.