Komunikat o zmianach w organizacji ruchu

Komunikat o zmianach w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z organizowanym przez Miasto Gdynia oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni 41. Festiwalem Filmowym przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. w dniach 18-25 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienionym okresie dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy odcinek ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego między parkingiem a Teatrem Muzycznym;
  2. w dniu 19 września (poniedziałek) w godz. 18.00-21.30 z uwagi na uroczystą galę otwarcia Festiwalu zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, Karola Olgierda Borchardta;
  3. w dniu 24 września (sobota) odbędzie się „41. Gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”. W związku z powyższym w godzinach 14.00-22.00 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice: Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego), Zawiszy Czarnego, Karola Olgierda Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie swoich planów do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej