Komunikaty dotyczące zmian w ruchu drogowym

Komunikaty dotyczące zmian w ruchu drogowym

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z organizowanym przez Miasto Gdynia oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni 40. Festiwalem Filmowym przewidywane są następujące:

  1. od dnia 09 września do zakończenia Festiwalu na ulicy Armii Krajowej (odcinek pomiędzy Świętojańską a ul. Zawiszy Czarnego) obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się;
  2. w dniach 12-20 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienionym okresie dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy fragment ulicy Zawiszy Czarnego i Armii Krajowej między parkingiem a Teatrem Muzycznym ;
  3. w dniu 13 września na czas uroczystości otwarcia Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowanej przy Placu Grunwaldzkim w godzinach 1345 – 1515 zamknięty zostanie dostęp pojazdów do odcinka ulicy Armii Krajowej pomiędzy ul. Świętojańską a Karola Olgierda Borchardta (możliwy będzie jedynie wyjazd poprzez Armii Krajowej z ulicy Józefa Wybickiego/Placu Grunwaldzkiego);
  4. w dniu 14 września, tj. w poniedziałek, w godz. 1730-1900 i 2145 – 2215 z uwagi na uroczystą Galę rozpoczęcia Festiwalu oraz przejście gości z Hotelu Gdynia do Teatru Muzycznego nastąpią chwilowe zamknięcia ulicy Armii Krajowej – na odcinku od Świętojańskiej w stronę Bulwaru Nadmorskiego (będzie zachowana możliwość wyjazdu z ulicy Józefa Wybickiego przez Plac Grunwaldzki do ul. Świętojańskiej ), Karola Olgierda Borchardta i Zawiszy Czarnego (od skrzyżowania z Henryka Sienkiewicza i Franciszka Sędzickiego) dla ruchu pojazdów;
  5. w dniu 19 września (sobota) odbędzie się „40 Gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”. W związku z powyższym w godzinach od 1400 – 2030 oraz chwilowo po godz. 2130 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice:
  • Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego);
  • Zawiszy Czarnego;
  • Karola Olgierda Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie swoich planów do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej Urzędu Miasta.

Komunikat dot. zmian w ruchu drogowymKomunikat dot. zmian w ruchu drogowym