Konkurs na Dyrektora Artystycznego FPFF rozstrzygnięty

Konkurs na Dyrektora Artystycznego FPFF rozstrzygnięty

Tomasz Kolankiewicz ma objąć funkcję Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Filmoznawca i historyk filmu wygrał konkurs ogłoszony przez Komitet Organizacyjny FPFF.

W Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Joanny Kos-Krauze pracowali reżyserzy i producenci filmowi, laureaci Złotych i Srebrnych Lwów, wybrani przez Radę Programową FPFF: Renata Czarnkowska-Listoś, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski, Xawery Żuławski.

Na konkurs napłynęło dziewięć zgłoszeń. Ośmioro kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, wzięło udział w etapie konkursu obejmującym spotkanie z Komisją Konkursową. Ze względu na obecną sytuację wszystkie rozmowy, a także obrady Komisji, odbyły się w formie wideokonferencji. Podając uzasadnienie decyzji Komisji, Joanna Kos-Krauze, podkreśla, że decyzję podjęto jednogłośnie.

W naszym przekonaniu Tomasz Kolankiewicz posiada fenomenalną wiedzę o kinie polskim i światowym, podpartą głęboką znajomością socjologii, psychologii i antropologii. Jego wysoka etyka pracy własnej i w zespole idzie w parze z niezależnością osądów. Ma też niezbędne na tym stanowisku doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz zdolności menedżerskie – mówi Joanna Kos-Krauze, Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Tomasz Kolankiewicz jest filmoznawcą i historykiem filmu, kuratorem cykli filmowych, prowadzącym prelekcje i rozmowy o filmie. Jako programista filmowy ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z telewizją, festiwalami filmowymi, kinami i instytucjami kultury (m.in. Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Europejskim Centrum Solidarności). W latach 2008 – 2017 był redaktorem programowym w redakcji filmowej TVP Kultura.

W pracy selekcjonera i programisty filmowego stara się przybliżać widzom jak najszerszy obraz kinematografii: od klasyki i kina artystycznego po kino gatunkowe. Cykle filmowe, w jakich się specjalizuje, prezentując historię kina, nawiązują do współczesnych realiów społeczno-politycznych.

Tomasz Kolankiewicz jest autorem kilkudziesięciu przeglądów filmowych, wśród nich: polskich i zagranicznych przeglądów kinematografii kobiet, szwedzkiego i amerykańskiego kina niemego, filmów wybitnych światowych reżyserów i operatorów, prądów nowofalowych w światowym kinie, kina grozy, retrospektyw mało znanych prądów filmowych, kilkunastu retrospektyw polskiego kina gatunkowego.

Najważniejszym zadaniem Dyrektora Artystycznego będzie selekcja do Konkursu Głównego oraz do Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W obu przypadkach może się on wesprzeć opinią zespołów selekcyjnych, które powoła. Poza tym będzie miał także wpływ na skład ciał jurorskich. Stoi przed nim ponadto wyzwanie stworzenia warunków dla szerokiej dyskusji środowiskowej podczas Festiwalu, oczekiwanej przez filmowców, w tym zaproponowanie programu spotkań branżowych – zapowiada Leszek Kopeć, Dyrektor FPFF.

Przypomnijmy, że stanowisko Dyrektora Artystycznego FPFF zostało przywrócone w ramach reformy organizacyjnej Festiwalu, przeprowadzonej w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem polskich filmowców. Zgodnie z Regulaminem Festiwalu do połowy maja nowego Dyrektora Artystycznego ma oficjalnie powołać Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Komitetu Organizacyjnego.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zaplanowany jest na 14-19 września 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie organizatorzy analizują alternatywne opcje, w tym ewentualną zmianę terminu wydarzenia. Wszelkie decyzje w tej sprawie może podjąć Komitet Organizacyjny, jednak nie wcześniej niż pod koniec maja.