Postacie filmu 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Postacie filmu 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Projekt fotograficzny „Postacie filmu 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni” obejmuje cykl portretów dedykowany filmom – a pośrednio, ich reżyserom – zapraszanym do Gdyni w ramach corocznego Festiwalu Filmowego.

Misją projektu jest zapisanie w obrazie fotograficznym, momentu obecności na festiwalu, czołówki polskich filmów. Na cykl składa się seria portretów reżyserów, które pełnią „jedynie” zastępczą rolę wobec nadrzędnej idei projektu, jaką jest wykonanie portretu wyróżnionych filmów. Ambicją cyklu jest uchwycenie klimatu konkretnego filmu i odwzorowanie go, poprzez relację zbudowaną na planie pomiędzy fotografem a reżyserem. Cykl – z jednej strony odwołuje się do corocznie wybieranej ścisłej czołówki polskich kinematografii, z drugiej zaś, jest wyrazem utopijnego pragnienia: sportretowania samego medium jakim jest film.