Reforma Festiwalu. Stan prac

Reforma Festiwalu. Stan prac

Powołanie Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, w drodze konkursu, oraz powierzenie mu czytelnych kompetencji w zakresie selekcji filmów do Konkursu Głównego – to główne zmiany, jakie przewiduje Komitet Organizacyjny FPFF w regulaminie Festiwalu.

Roboczy projekt regulaminu 45. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, opracowany w październiku przez Komitet Organizacyjny, był punktem wyjścia do rozmów przedstawicieli środowisk filmowych na spotkaniu zorganizowanym 5 listopada w Warszawie przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich w spotkaniu wzięli udział reprezentantki i reprezentanci: Gildii Reżyserów Polskich; Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych; Polskiego Stowarzyszenia Montażystów; Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC; Kobiet Filmu; Polskiej Gildii Producentów; Gildii Scenarzystów; Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP; Gildii Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września 2020 roku w Gdyni.