Seminarium „Film cyfrowo zagrożenia i możliwości”

Seminarium „Film cyfrowo zagrożenia i możliwości”

Produkcja filmowa w czasie ostatnich dwudziestu lat jako jedna z ostatnich branż wkroczyła w okres rewolucji technologicznej, której rezultatem jest całkowita zmiana w procesach produkcji i upowszechniania filmów. Technologia cyfrowa otworzyła przed nami zupełnie nowe możliwości, ale i zagrożenia. Paradoksalnie wiele współczesnych filmów nie jest dostępnych w nowoczesnych kinach cyfrowych.

Ile filmów stracimy i co zrobić, żeby przywrócić te, które da się jeszcze uratować? Jakie są realne modele biznesowe? Czy najnowsze filmy są już bezpieczne?

Podczas seminarium Narodowego Instytutu Audiowizualnego i KinoRP, FILM CYFROWO – ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI” (16 września, godz. 12:00. Audytorium Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni) skonfrontowana zostanie teoria z faktami, rzucająca światło na zagrożenia oraz realne sposoby ich uniknięcia.

6 lat cyfryzacji w Polsce

Dzięki inicjatywie sektora prywatnego, wspartej przez studia i twórców filmowych, Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie zaczęła wykorzystywać nowoczesne technologie cyfrowe do ratowania swoich zasobów filmowych. Paradoksalnie, wysoki stopień dewastacji archiwalnych kopii światłoczułych polskich filmów przyczynił się do rozwoju usług obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku. Dzisiaj jesteśmy w światowej czołówce pod względem zarówno liczby odrestaurowanych filmów, jak i wiedzy na temat technologii rekonstrukcji cyfrowej.

Zdobyte już doświadczenie sprawia też, że dzisiaj – bardziej niż kiedykolwiek – jesteśmy świadomi nie tylko potencjału cyfryzacji, ale także towarzyszących jej zagrożeń. 

 • Podsumowanie rozwoju rekonstrukcji cyfrowej w Polsce – od projektu KinoRP do Polski Cyfrowej
 • Jakie zasoby zostały już objęte programami rekonstrukcji cyfrowej i jakie są jeszcze zagrożone?
 • Na jakim etapie rozwoju jest współpraca podmiotów publicznych i rynkowych?
 • Jakie obecnie inicjatywy i programy publiczne wspierają digitalizację i rekonstrukcję cyfrową zasobów audiowizualnych?
 • Rekonstrukcja cyfrowa i co dalej?

Zasoby filmowe z ostatnich 20 lat

Ostatnie 20 lat to czas permanentnych zmian technologicznych w polskiej kinematografii. Zmianom ulegały zarówno technologia tworzenia i dystrybucji filmów, jak i modele ich finansowania. W tym okresie powstawało w Polsce około 100 filmów rocznie, z których dzisiaj większość jest praktycznie nieobecna w dystrybucji cyfrowej. Dzięki wsparciu finansowemu PKO Banku Polskiego w tym roku mieliśmy możliwość poznania problemów dotyczących cyfryzacji współczesnych polskich filmów, które często są bardziej zagrożone niż filmy kilkudziesięcioletnie.

 • Które współczesne filmy są dzisiaj niedostępne i dlaczego?
 • Czy można stworzyć wysokiej jakości kopie cyfrowe niedostępnych dzisiaj filmów?
 • Jak upowszechniać?
 • Czy warto wydawać na to pieniądze?

Biznesowy wymiar cyfryzacji

Zmiany w modelach finansowania produkcji filmowych w Polsce sprawiły, że dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej wyczuleni na koszty niż przed ‘89 rokiem i często nie znajdujemy środków na właściwe zabezpieczenie kopii filmów. To powoduje, że wiele wartościowych i pożądanych przez widzów filmów jest dziś wyłączonych z dystrybucji. Jaki jest realny potencjał biznesowy naszych zasobów filmowych? Jakie są koszty wprowadzenia ich do dystrybucji cyfrowej i czy sektor prywatny może liczyć na wsparcie instytucji publicznych?

 • Wizerunkowy i ekonomiczny potencjał polskich zasobów
 • Bariery i błędy w upowszechnianiu
 • Edukacja i promocja polskiej kinematografii
 • Klasyka filmowa w nowych modelach biznesowych – czy nasze filmy się sprzedają?