Spotkania wokół książek na 47. FPFF

Spotkania wokół książek na 47. FPFF

 

Na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się aż 11 spotkań wokół książek! Zapraszamy na rozmowy z autorami i autorkami oraz redaktorami następujących tytułów:

Paweł Biliński, Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

Pierwsza monografia traktująca o tropach autotematycznych w polskim kinie. Autor odnosi się do najważniejszych teoretycznych oraz historycznofilmowych ustaleń, a także śledzi rozwój refleksywnych motywów w filmach fabularnych, wyodrębniając najważniejsze tematycznogatunkowe dominanty tego typu audiowizualnych utworów. Przez pryzmat autotematyzmu zostają odczytane nie tylko dzieła powszechnie doceniane, ale też zapomniane lub uznane za nieudane.

 

Film polski współcześnie: od głównego nurtu do eksperymentu, red. Marta Giec, Artur Majer, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2021

Autorzy publikacji pomagają odkryć czytelnikowi zjawisko dynamiczne i różnorodne, znajdujące się in statu nascendi, nieustannie zmieniające granice i formy, wymykające się dotychczasowym opisom i kategoriom. Pokazują tytułowe zagadnienie z różnych perspektyw, a mozaika kompetentnie opracowanych tematów tworzy całość nieoczywistą, stanowiącą zarazem zachętę do dalszych studiów nad szeroko rozumianym polskim filmem.

 

Hoffman dokumentalista, WFDiF, 2022

Zbiór filmów dokumentalnych Jerzego Hoffmana, zrealizowanych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Dla upamiętnienia dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin reżysera zostały one cyfrowo zrekonstruowane po prawie siedemdziesięciu latach w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, by służyć kolejnym pokoleniom. Dodatkowo na DVD znajduje się wywiad z Jerzym Hoffmanem, przeprowadzony specjalnie z okazji jubileuszu twórcy.

 

Magda Miśka-Jackowska, Kilar, seria „Małe monografie”, PWM, 2022

Wojciech Kilar „uruchamiał w innych poczucie, że mają do czynienia z kimś lub czymś znajomym” – stwierdza Magda Miśka-Jackowska. Pisana ze szczerą sympatią, pełna uroku opowieść o losach kompozytora, jego wspaniałej osobowości, dowcipie, codzienności i oszałamiającej karierze, a także o fenomenie jego ciągłej obecności – to lektura dla każdego, do przeczytania „na jednym oddechu”.

 

Kino w cieniu kryzysu. Studia i szkice o polskiej kinematografii pierwszej połowy lat 80., red. Piotr Kurpiewski, Piotr Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022

Książka zawiera kilkanaście tekstów uznanych badaczek i badaczy polskiej kinematografii, którzy w swych rozważaniach skupili się na namyśle nad specyfiką rodzimej X Muzy w schyłkowej fazie istnienia Polski Ludowej. Redaktorom tomu przyświecała chęć wywołania dyskusji nad latami osiemdziesiątymi w polskim kinie z racji swoistego pomijania tamtego okresu we współczesnych badaniach filmoznawczych.

 

Anna Michalska, Jakub Wiewiórski, Nakręcone w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2022 Autorzy przedstawiają sto pięćdziesiąt trzy filmy fabularne nakręcone w Łodzi. Opisują kulisy ich powstawania, lokacje, odbiór wśród widzów i krytyków oraz rozmaite łódzkie konteksty. Dzięki rozmowom z reżyserami, scenografami, operatorami, aktorami i producentami, a także ze szczęśliwcami spoza branży, którym udało się wejść na plan, odkrywają wiele ciekawostek dotąd nieznanych i zabierają Czytelnika w filmową podróż.

 

Miłosz Stelmach, Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020 Celem książki jest przyjrzenie się wycinkowi rodzimej kinematografii, jaki stanowi powojenne kino autorskie, jako części bogatego kontynentu, którego jednym z najistotniejszych wymiarów był filmowy modernizm. Tropi ona kształtowanie się modernistycznego dyskursu, instytucji i poetyki zarówno w międzynarodowym, jak i lokalnym kontekście, a także kolejne przejawy i konsekwencje estetyczne oraz filozoficzne funkcjonowania tego paradygmatu w polskim kinie. Szczególny nacisk położony został na późną fazę modernizmu, której istnienie datuje się na lata siedemdziesiąte oraz (w mniejszym natężeniu) dekadę następną.

 

Agata Tecl-Szubert, W stronę niemożliwego. Zespół Filmowy „Silesia” 1972–1983, Silesia Film, 2022 Obszerna, bogata w unikatowe materiały archiwalne historia wyjątkowego zjawiska na mapie polskiej kinematografii. Istniejąca od 1972 roku w Katowicach „Silesia” była pierwszym i jedynym wówczas działającym lokalnie zespołem filmowym. Powstała z inicjatywy Kazimierza Kutza, a rozwinęła swój produkcyjny potencjał dzięki zabiegom Ernesta Brylla. Pozwoliła zadebiutować Andrzejowi Barańskiemu, Grzegorzowi Królikiewiczowi czy Wojciechowi Wiszniewskiemu.

 

Michał J. Zabłocki, Kompendium produkcji filmu fabularnego. Ekipa filmowa: przedmiot umowy i zakres obowiązków oraz słownik terminologii. Tom 5, Cineo Publishing, 2022

Kompleksowa pozycja dla studentów i młodych filmowców, producentów, kierowników produkcji, pozwalająca na rozpoznanie zagadnień związanych z ekipą filmową, zakresami obowiązków i zapisami w umowach, a także słownik terminów filmowych z wielu obszarów (technika, scenografia, produkcja, postprodukcja itp.). Obszerne opracowanie bardzo praktycznej wiedzy spisanej przez znakomitego filmowca, fachowca i wykładowcę szkół filmowych.

 

Piotr Zwierzchowski, Filmowe reprezentacje PZPR, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022

Autor dowodząc, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zajmowała uwagę filmowców częściej, niż mogłoby się wydawać, w inny niż zazwyczaj sposób spogląda na historię polskiego kina. Przywołując tytuły dziś już zapomniane, odsłania życie codzienne kinematografii, a patrząc z innej perspektywy na filmy należące do klasyki, zwiększa ich przestrzeń interpretacyjną, umożliwia wyjaśnienie ich losów oraz pełniejsze odczytanie ówczesnej recepcji.

 

Wojciech Marczewski, Damian Jankowski, Świat przyspiesza, a ja zwalniam, Więź, 2022

Wojciech Marczewski, twórca filmów Zmory, Dreszcze i Ucieczka z kina Wolność, to jeden z najważniejszych reżyserów w historii polskiego kina. Jakie są źródła jego artystycznej wrażliwości? Co go obecnie pochłania? Czy możemy jeszcze liczyć – po dwudziestu latach milczenia – na jego nowe dzieło? Wielki artysta kina w rozmowie z Damianem Jankowskim odpowiada na pytania o poczucie artystycznego spełnienia, o szczęście, przemijanie i smak życia.

 

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12–17 września 2022 roku.