Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Filmowego w Gdyni nagrodzona!

Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Filmowego w Gdyni nagrodzona!

37. edycja Gdynia Film Festival. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych,
która odbyła się w maju 2012 roku otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe”. Nagrody
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wręczono 10 września podczas Gdynia –
Festiwal Filmowy. Dziękujemy wszystkim Organizatorom za przygotowanie
ubiegłorocznej edycji Festiwalu oraz kapitule za przyznanie tej cennej
dla nas nagrody.