Wybieramy Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Wybieramy Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Komitet Organizacyjny na posiedzeniu w Warszawie, które odbyło się 3 kwietnia 2023 roku zatwierdził regulamin konkursu na to stanowisko. Kandydaci mają czas na aplikacje do dnia 5 maja br.

Wyboru Dyrektora Artystycznego FPFF dokona Komisja Konkursowa, w której zasiada 8 osób – są to reżyserzy i producenci, wybrani spośród dotychczasowych laureatów Złotych i Srebrnych Lwów.

Komisja Konkursowa wybierana jest przez Radę Programową oraz Komitet Organizacyjny FPFF.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego.

48. FPFF odbędzie się w dniach 18-23 września 2023 roku w Gdyni.