Debata Narodowego Centrum Kultury Filmowej „Kultura filmowa w Polsce”

21 września | 15:00 - 16:30

Co rozumiemy dzisiaj przez „kulturę filmową”? Jakie znamy sposoby upowszechniania kultury filmowej? Jak łączyć tradycję z nowoczesnością w edukacji filmowej? Jakie możliwości stwarza postępująca digitalizacja przestrzeni medialnej? Jaką rolę w upowszechnianiu kultury filmowej mają filmowcy, krytycy, kuratorzy i jak najlepiej docierać do różnych publiczności? W jaki sposób należy integrować działalność różnych podmiotów zajmujących się edukacją i upowszechnianiem kultury filmowej oraz jaką w tym rolę odegra Narodowe Centrum Kultury Filmowej? Te i inne pytania pojawią podczas debaty przygotowanej przez NCKF – nowopowstałą instytucję kultury.

nckf.PNG