FARAON. POETYKA FILMU

20 września | 15:00 - 16:30
FARAON. POETYKA FILMU

Monografia Faraona w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, jednego z arcydzieł sztuki filmowej. Rozdziały analityczno-interpretacyjne poświęcono warstwie plastycznej obejmującej scenografię i rekwizyty (z uwzględnieniem okresu przygotowań), reżyserii i grze aktorskiej, środkom wyrazu należącym do sztuki operatorskiej, aspektom montażu filmowego, ukształtowaniu warstwy sonorystycznej, analizie obecnej w filmie muzyki.

Przyjęta formuła monograficzna rozszerza perspektywę czasową spojrzenia na dzieło. Szczegółowa analiza elementów poetyki filmu, jego struktury i kompozycji, obejmująca także zagadnienia realizacyjne i warsztatowe, została uzupełniona rozprawą poświęconą problematyce ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Analizuje ona nowele filmowe, kolejne wersje scenariusza i scenopis wraz z ich porównaniem z pierwowzorem literackim.

Osobne rozdziały omawiają recepcję filmu w Polsce i za granicą, różnice pomiędzy dwiema reżyserskimi wersjami filmu oraz zagadnienia rekonstrukcji cyfrowej Faraona. Rozdziały dopełniają się wzajemnie dzięki zastosowaniu wspólnej metodologii – analizy antropologiczno-morfologicznej.

W monografii wykorzystano liczne materiały archiwalne oraz bezcenną wiedzę źródłową, jaką udało się autorom zgromadzić w czasie rozmów z twórcami Faraona, reprezentującymi różne zawody filmowe.

– Tom nie ogranicza się do wymiaru dokumentacyjno-analitycznego; przeciwnie, ustalenia na tym poziomie stają się podstawą dla szerszych, wnikliwych interpretacji znaczeń przekazu filmowego – zgodnie z przyjmowaną przez wielu autorów metodą antropologiczno-morfologiczną. To właśnie podejście decyduje o komplementarności wypełniających tom tekstów: choć każdy z nich koncentruje się na wybranym składniku dzieła i nosi cechy opracowania autorskiego, to łącznie składają się na wszechstronną, stereoskopową i spójną monografię Faraona.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego

– Dzięki filmoznawczej inicjatywie dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka, wspartego gronem bardzo kompetentnych i niezwykle rzetelnych badaczy, Faraon Jerzego Kawalerowicza w pełni odzyskuje należne temu filmowi miejsce w historii polskiej kultury. Powstała książka to nie tylko bardzo cenna i wręcz wzorcowa monografia filmowego arcydzieła, ale także bardzo ważny komentarz do twórczości Jerzego Kawalerowicza. Profesjonalny opis filmowego warsztatu powiązany z jego sferą semantyczną i estetyczną składa się na bardzo instruktywne kompendium dydaktyczne.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Szczepańskiego

Książka pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka ukazała się w serii Monografie Arcydzieł Polskiego Kina. Autorzy rozdziałów: Robert Birkholc, Ewa Czachorowska-Zygor, Wojciech Kabarowski, Agnieszka Korycka, Seweryn Kuśmierczyk, Michał Mróz, Jacek Pająk, Beata Pieńkowska-Wyżyńska, Paweł Stroiński.

W spotkaniu na 42. FPFF, prowadzonym przez Tomasza Brzozowskiego, wezmą udział redaktor tomu, Seweryn Kuśmierczyk, a także współautorzy: Agnieszka Korycka, Robert Birkholc, Jacek Pająk, Paweł Stroiński. Gościem specjalnym będzie Ryszard Ronczewski, aktor z obsady „Faraona”.

czulypress copy.JPG