Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich

25 września | 12:00 - 13:30
Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Gdyńskie fora Stowarzyszenia Filmowców Polskich – największej organizacji zrzeszającej ludzi filmu – są od lat miejscem gorących dyskusji na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących środowiska filmowego. Tym razem forum poświęcone będzie dwóm aktom prawnym – implementacji Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i projektowi Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego – oraz przygotowywanej przez WFDiF, we współpracy z SFP, platformie streamingowej, która ma stać się najpełniejszą kolekcją polskiego kina dostępną online.