KSIĄŻKA ROKU TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI

20 września | 14:30 - 15:00
KSIĄŻKA ROKU TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI

Konkurs na Najlepszą Książkę Roku jest nową inicjatywą Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Nagroda zostanie wręczona na specjalnej uroczystości podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W pierwszej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Roku, którego organizatorem jest PTBFM, zwyciężyła książka Małgorzaty Radkiewicz Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939, wydana przez Korporację Ha!art. W kategorii Debiut Roku zwyciężyła książka Tomasza Łysaka Od kroniki do filmu posttraumatycznego. Filmy dokumentalne o Zagładzie , wydana przez Instytut Badań Literackich PAN. 


O wyborze Najlepszej Książki i Debiutu Roku spośród nominowanych monografii zdecydowało Jury w składzie: Mirosław Filiciak, Andrzej Gwóźdź (przewodniczący), Katarzyna Mąka-Malatyńska, Grażyna Stachówna, Adam Wyżyński (sekretarz). 

Celem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, zainicjowanego w 2013 roku, jest prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.