Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

19 września | 15:00 - 16:00

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami już po raz trzeci przyznało swoje Nagrody w Konkursie na najlepszą książkę. Zwyciężyła książka Justyny Czai Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym. Dzięki połączeniu analiz filmowych, kulturowych i polityczno-społecznych Czai udało się stworzyć szeroką, a zarazem wnikliwą analizę zjawiska oraz uporządkować związane z nim mity i interpretacje. Docenione zostało również konsekwentne podejście historycznofilmowe, które pozwoliło zrekonstruować losy poszczególnych realizacji oraz towarzyszące im dyskursy. 

W kategorii Debiut Roku zwyciężyła książka Barbary Szczekały Mind-game films. Gry z narracją i widzem. Autorka umiejętnie zdefiniowała jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesnego kina, dokonując przy tym analizy filmowej narracji i stylu obrazowania, a zarazem nowej sytuacji odbiorczej. Publikację należy docenić za podjęcie badań wymagających znajomości refleksji filmoznawczej, a także badań nad komunikacją medialną oraz związanymi z nią przemianami kulturowymi.