OTWARTE POSIEDZENIE RADY PISF

21 września | 16:00 - 18:00

Po raz pierwszy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 21 września 2018 roku, godz. 16.00, w Hotelu Mercure Gdynia Centrum (sala Tango).

Rada PISF między innymi wytycza kierunki działalności Instytutu i zatwierdza Programy Operacyjne. W okresie istotnych zmian w branży audiowizualnej (np. oczekiwane wprowadzenie „zachęt”) członkowie Rady chcą wsłuchać się w głosy różnych środowisk w kinematografii, rozeznać obszary, które nie są w działalności PISF zaadresowane lub w których Instytut mógłby działać lepiej. Pierwsze Otwarte Posiedzenie Rady na Festiwalu w Gdyni będzie służyło również wstępnemu podsumowaniu dotychczasowych konsultacji w sprawie PO 2019.

Uwaga: Osoby, które planują udział w spotkaniu, proszone są o pisemne przygotowanie wniosków, które po posiedzeniu będą mogły przekazać członkom Rady. Liczba miejsc jest ograniczona.