Recoupment plan

20 września | 15:00 - 16:00

Hotel Mercure Gdynia Centrum - Sala Europa

Recoupment plan

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: omówienie recoupment planu, czyli planu podziału wpływów z eksploatacji utworu audiowizualnego z uwzględnieniem zachęt i dotacji PISF.

Prowadząca:

Aneta Świechowska – (Koordynator – Kontroler Finansowy PISF)

Zapisy TUTAJ