Rozliczenie dotacji PISF zgodnie z Programami Operacyjnymi Produkcja Filmowa. Kontrola wykonania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmowej

19 września | 15:30 - 17:00

Hotel Mercure Gdynia Centrum - Sala Europa

Rozliczenie dotacji PISF zgodnie z Programami Operacyjnymi Produkcja Filmowa. Kontrola wykonania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmowej

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: prezentacja z zakresu rozliczania dotacji PISF zgodnie z Programami Operacyjnymi Produkcja Filmowa oraz kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmowej – podczas prezentacji zostaną omówione podstawy prawne i zasady rozliczania dotacji PISF, koszty kwalifikowane, instrukcja wypełniania formularza raportu wraz z wykazem załączników do raportu. Ponadto przedstawione zostaną zasady kontroli wykonania umowy dotacji.

Prowadzące:

Katarzyna Grabecka – (Główny Specjalista, Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF)

Katarzyna Bąk – (Główny Specjalista, Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF)

Joanna Kopyra – (Koordynator ds. Kontroli zewnętrznej PISF)

Zapisy TUTAJ