Spotkanie z twórcami filmu „Sole”

10 grudnia | 20:00 - 20:45
Spotkanie z twórcami filmu „Sole”