WSPÓŁCZESNY POLSKI FILM HISTORYCZNY PO 2005 ROKU. KONFERENCJA NAUKOWA I DEBATA

19 września | 10:00 - 19:30
WSPÓŁCZESNY POLSKI FILM HISTORYCZNY PO 2005 ROKU. KONFERENCJA NAUKOWA I DEBATA

Od powołania w 2005 roku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej polski film historyczny przeżywa okres renesansu. Ostatnia dekada przyniosła łącznie kilkadziesiąt fabuł oraz liczne filmy dokumentalne. Dzieła te wpisały się w ożywiony dyskurs publiczny dotyczący prezentowania historii i nierzadko wywołały też wiele intensywnych dyskusji.

Sekcja „Film i Historia” Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, organizując spotkanie naukowe w ramach 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, postawiła sobie dwa główne cele. Po pierwsze, uczestnicy konferencji podsumują dorobek polskiego kina historycznego ostatnich lat. Poprzez analizy konkretnych filmów oraz ujęcia ogólne, rozważą kierunki rozwoju filmu historycznego w Polsce. Drugim celem przyświecającym obradom jest prezentacja różnorodnych metod badawczych pozwalających opisywać ekranowe emanacje przeszłości.

Wśród kilkunastu prelegentów, znajdą się wybitni historycy kina i filmoznawcy reprezentujący ośrodki uniwersyteckie z całej Polski: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami
Sekcja „Film i Historia”
Zaprasza do udziału w konferencji naukowej:
Współczesny polski film historyczny po 2005 roku

Program konferencji:

10.00-10.15 Piotr Kurpiewski, Strategie autorskie we współczesnym polskim kinie historycznym.

10.15-10.30 Krzysztof Kornacki, Film obejrzany kilka lat przed premierą. Casus Tajemnicy Westerplatte.

10.30-10.45 Bartosz Filip, Czas honoru. Wczoraj i dziś.

10.45-11.00 Andrzej Szpulak, Miasto 44 Jana Komasy oraz Wołyń Wojciecha Smarzowskiego jako środkowoeuropejskie przypadki filmu antywojennego.

11.00-11.15 Mariusz Guzek, Film dějiny (2005-2016) – czeski projekt badania filmu historycznego. Metodologiczne wskazówki dla polskich badaczy.

11.15-11.45 dyskusja

11.45-12.00 przerwa

12.00-12.15 Piotr Witek, Współczesne polskie kino historyczne między afirmatywną a krytyczną wizją przeszłości. Analiza zjawiska na wybranych przykładach.

12.15-12.30 Dorota Skotarczak, Obraz życia codziennego w PRL we współczesnych filmach historycznych.

12.30-12.45 Mirosław Przylipiak, Obraz PRL we współczesnym kinie dokumentalnym.

12.45-13.00 Piotr Zwierzchowski, PZPR w filmie po roku 1989: ludzie, polityka, historia.

13.00-13.15 Joanna Szczutkowska, Zdzisław Biegański, Dylematy i dyskusje. Problem kary śmierci w polskim filmie.

13.15-13.45 dyskusja

13.45-14.00 – autorska prezentacja książki Marcina Borchardta Anioły nie znają wstydu. Transgresja w kinie Nowego Jorku – zaproszenie na spotkanie z autorem (Galeria GCF, godz. 18.00)

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-15.15 Maciej Białous, Współczesny spór o pamięć na przykładzie dyskursu wokół filmów Historia Roja oraz Wyklęty.

15.15-15.30 Sebastian Jagielski, Zbiorowa wina i wstyd narodowy, czyli polska recepcja Idy Pawła Pawlikowskiego.

15.30-15.45 Katarzyna Mąka-Malatyńska, Powidoki traumy – pamięć afektywna we współczesnych polskich filmach fabularnych o Zagładzie.

15.45-16.00 Paweł Jaskulski, Prowincja wobec wojny i Holocaustu we współczesnym polskim filmie historycznym.

16.00-16.15 Jacek Szymala, Dzieje Kozaczyzny w filmie dokumentalnym Jerzego Hoffmana o Ukrainie.

16.15-16.45 dyskusja i zakończenie obrad

16.45 – Wybory do władz Sekcji „Film i Historia” Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

17:30 – wręczenie nagród w konkursie na Najlepszą Książkę i Debiut Roku 2017 Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

18:00 – Debata „100 lat historii na polskim ekranie” z udziałem reżyserów: Arkadiusza Gołębiewskiego, Wojciecha Marczewskiego i Rafała Wieczyńskiego, producentki filmowej Ewy Puszczyńskiej oraz prof. Piotra Zwierzchowskiego. Prowadzenie spotkania: Piotr Kurpiewski

Miejsce obrad konferencyjnych i debaty:
Teatr Muzyczny – Scena Kameralna
Plac Grunwaldzki 1
81-372 Gdynia