Zespół Selekcyjny i Zespół Kwalifikacyjny 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Zespół Selekcyjny i Zespół Kwalifikacyjny 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Znamy już skład Zespołu Selekcyjnego 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który będzie rekomendował filmy do udziału w Konkursie Głównym oraz Konkursie Inne Spojrzenie. Osobny Zespół Kwalifikacyjny wybierze filmy, które wezmą udział w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

W skład Zespołu Selekcyjnego, który dokona rekomendacji filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Inne Spojrzenie wchodzą twórcy filmowi: Jolanta Dylewska, Robert Gliński, Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Karpiński, Jan P. Matuszyński.

Filmy do Konkursu Filmów Krótkometrażowych wybierze natomiast Zespół Kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą: Maciej Dominiak (koordynator Konkursu Filmów Krótkometrażowych), Julia Ruszkiewicz (przedstawicielka Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich) i Anna Wróblewska (rzeczniczka prasowa FPFF).

Skład obu Zespołów zatwierdził Komitet Organizacyjny. Szczegółowe zasady selekcji filmów do wszystkich konkursów na 43. FPFF określa Regulamin, dostępny na stronie www.festiwalgdynia.pl.

Przypomnijmy, że zgłoszenia filmów do udziału w Konkursie Głównym oraz w Konkursie Inne Spojrzenie są przyjmowane do 31 maja 2018 roku. Natomiast termin zgłoszeń do udziału w Konkursie Filmów Krótkometrażowych upływa 15 maja 2018 roku.

43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 17-22 września 2018 roku.