Znamy datę 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Znamy datę 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Z przyjemnością informujemy, że 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2017.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest najważniejszą polską imprezą filmową, posiadającą status narodowego festiwalu filmowego, która w wyrazisty w sposób przyczynia się do upowszechniania kultury filmowej, promocji polskiego dorobku filmowego i ugruntowania pozycji i odbioru rodzimej kinematografii.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych powstał w latach 70. z inicjatywy gdańskiego środowiska Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Żak” oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Obecnie jego producentem jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a organizatorami Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Gdynia, Samorząd Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVP SA, HBO Polska. W organizację imprezy włącza się rokrocznie kilkadziesiąt instytucji, sponsorów i patronów medialnych. Szczególne znaczenie ma związek Festiwalu z Gdynią – FFG jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu miasta, w sposób istotny wpływającym na jego rozwój i wizerunek.