Znamy skład Zespołu Selekcyjnego 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Znamy skład Zespołu Selekcyjnego 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni

12 czerwca 2014 roku Komitet Organizacyjny Festiwalu Filmowego w Gdyni zatwierdził skład Zespołu Selekcyjnego 39. FFG, który wyłoniony został drogą głosowania przez członków Rady Programowej.

Skład Zespołu Selekcyjnego: 

  • Andrzej Jakimowski
  • Katarzyna Klimkiewicz
  • Ryszard Lenczewski
  • Juliusz Machulski
  • Janusz Zaorski

Zadania Zespołu zostały ujęte w paragrafie 6. regulaminu Festiwalu: dyrektor artystyczny w porozumieniu z Zespołem Selekcyjnym proponuje listę filmów do Konkursu Głównego i do Konkursu Młodego Kina, a także skład obydwu jury: Konkursu Głównego i Konkursu Młodego Kina. Wszystkie decyzje dyrektora artystycznego i Zespołu Selekcyjnego są zatwierdzane przez Komitet Organizacyjny.

Wiadomość o składzie Zespołu Selekcyjnego przyjąłem z prawdziwą radością – mówi Michał Oleszczyk, dyrektor artystyczny FFG – Trudno by było wymarzyć sobie, jako dyrektorowi artystycznemu, grono ludzi bardziej różnorodnych pod względem upodobań, gustów, a nawet przynależności pokoleniowej. Myślę, że rozmowa w tym gronie będzie przyjemnością, a wszelkie różnice opinii, jakie powstaną między nami, przełożą się na bogactwo konkursowej oferty Festiwalu Filmowego w Gdyni.