Andrzej Wolf

Andrzej Wolf

Operator filmowo-telewizyjny, reżyser filmu dokumentalnego Historia Ireny Sendlerowej, wieloletni wykładowca na wydziale operatorskim WSF. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). W 2006 roku został uhonorowany Offskarem za całokształt twórczości.