Bartosz Stankiewicz

Bartosz Stankiewicz

Autor krótkich form fabularnych i dokumentalnych. Student III roku reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Studiował socjologię kultury w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.