Lenka Tyrpáková

Lenka Tyrpáková

Urodzona w Pradze. Po studiach z języka rosyjskiego i ukraińskiego Ukończyła Wydział Filozoficzno-Artystyczny Uniwersytetu Karola. Następnie studiowała filologię rosyjską i wschodnioeuropejską na Wydziale Nauk Społecznych. W 2005 roku dołączyła do zespołu MFF w Karlowych Warach i od tego czasu pracuje w Dziale Programowym. Jest członkiem komisji selekcyjnej, programistką odpowiedzialną za Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany oraz zajmuje się selekcją projektów dla platformy branżowej Eastern Promises. Od 2008 roku pracuje też jako programistka Pragueshorts Film Festival. Członkini komisji selekcyjnej LUX i Europejskiej Akademii Filmowej.