Maciej Cendrowski

Maciej Cendrowski
Urodzony w Warszawie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uczestnik Laboratorium Scenariuszowego organizowanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (edycja 2008), obecnie student reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.