Maciej Wojtyszko

Maciej Wojtyszko

Reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny. Urodzony 16 kwietnia 1946 roku w Warszawie. Studia rozpoczął na Wydziale Filozofii UW. Po roku porzucił je na rzecz reżyserii w PWSFTviT w Łodzi. Pisarz, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, dwukrotny dziekan Wydziału Reżyserii. W latach 1990–1991 był dyrektorem Teatru Powszechnego. Zrealizował ponad dwadzieścia widowisk Teatru Telewizji, pięć filmów fabularnych, kilkadziesiąt spektakli teatralnych, ponad dwieście odcinków seriali. Jest autorem wielu słuchowisk, dramatów, sztuk teatralnych i piosenek. Pisze książki dla dzieci i dorosłych, często własnoręcznie je ilustrując. Laureat nagród na festiwalach w Poznaniu, Gdyni, Częstochowie, Tarnowie i Moskwie za filmy Synteza i Ogród Luizy. Za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy dydaktycznej został odznaczony w 2002 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.