Marcin Kluczykowski

Marcin Kluczykowski

Student III roku reżyserii w PWSFTviT w Łodzi. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Zajmuje się również animacją kulturalną i działalnością teatralną.