Marek Piwowski

Reżyser, dziennikarz, scenarzysta. Zrobił 7 dokumentów, 3 fabuły, 5 spektakli Teatru Telewizji. Zdobył 22 nagrody festiwalowe.
Studiował nawigację w Szkole Morskiej, dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, reżyserię w łódzkiej szkole filmowej. Był górnikiem w kopalni Walenty – Wawel, robotnikiem w PGR, redaktorem publicystyki w "Nowej Kulturze", wykładowcą reżyserii na Uniwersytecie Nowojorskim. Grywa w filmach (m.in. u Skolimowskiego, Zanussiego, Morgensterna, Zygadły i własnych). Członek American Film Institute.

Filmografia:
1966: Kirk Douglas (etiuda dok.), Muchotłuk (etiuda fab.), 1968: Pożar! Pożar! Coś nareszcie dzieje się (kr. dok.); Sukces (kr. dok.), 1969: Szesnaście mieć lat (kr. dok.); Psychodrama (kr. fab.); 1970: Rejs; 1971: Hair (kr. dok.), 1976: Przepraszam, czy tu biją? 1982: Magister półchłopek (dok.), Bulgot (dok.); 1993: Uprowadzenie Agaty; 1997: Krok (tv).