Michał Waszyński

Michał Waszyński

Reżyser. Urodzony w 1904 roku. Był jednym z najważniejszych reżyserów filmowych dwudziestolecia międzywojennego. Po wybuchu wojny przedostał się na tereny zajęte przez Rosjan. W roku 1941 wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa, z którą przeszedł do Iranu, Palestyny i Włoch. Po wojnie pracował przy produkcji filmów włoskich i amerykańskich realizowanych w Europie. Zmarł w 1965 roku.