Mirosław Przylipiak

Mirosław Przylipiak

Doktor habilitowany w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca zagadnień kina i kultury audiowizualnej. Autor trzech książek ("Kino stylu zerowego", Gdańsk 1994; "Kino najnowsze", Kraków 1999, wraz z J. Szyłakiem; "Poetyka kina dokumentalnego", Gdańsk 2000, nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku), oraz kilkuset artykułów naukowych i recenzji filmowych. Zorganizował Akademicką Telewizję Edukacyjną przy Uniwersytecie Gdańskim, w jej ramach zrealizował wiele filmów edukacyjnych. Tłumacz licznych książek, głównie z zakresu psychologii. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harwarda, a także Fundacji Rockefelera. Prowadzi zajęcia z historii kina powszechnego i polskiego, historii myśli filmowej, poetyki kina dokumentalnego, a także zagadnień telewizji i kultury współczesnej.