Ryszard Lenczewski

Ryszard Lenczewski

Autor zdjęć filmowych. Ukończył studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi w 1974 roku, na którym wykłada od 2004 roku. W 2010 roku nadano mu tytuł naukowy profesora. Zrealizował zdjęcia do ponad pięćdziesięciu filmów fabularnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji oraz USA. Laureat nagród na FPFF w Gdyni, BAFTA, BAFTA Wales, Camerimage. Otrzymał dwie nagrody za całokształt twórczości: w 2015 roku nagrodę Golden Camera 300 na Międzynarodowym Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych „Manaki Brothers” w Bitoli oraz nagrodę przyznaną mu przez Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych w 2020 roku. Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2018 roku. Nominowany do Oscara. Członek Brytyjskiej Akademii Filmowej, Europejskiej Akademii Filmowej oraz Amerykańskiej Akademii Filmowej.