Waldemar Wilk

Waldemar Wilk

W ruchu dyskusyjnych klubów filmowych od 1981 roku. Prowadził DKF
Politechnika we Wrocławiu, od 2006 roku prowadzi DKF Klaps w Jeleniej
Górze. Członek jury Polskiej Federacji DKF na 33. FPFF.