Witold Adamek

Operator, reżyser, producent. Ur. w 1945. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (1969). Jako autor zdjęć pracował z Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Jerzym Skolimowskim, Januszem Zaorskim, Wiesławem Saniewskim, Juliuszem Machulskim, Januszem Majewskim, Radosławem Piwowarskim, Feliksem Falkiem, Jackiem Bromskim i Jerzym Stuhrem.
Reżyser spektakli Teatru Telewizji i operator obrazu widowisk telewizyjnych.
Filmografia (jako reżyser):
1998: Poniedziałek (na festiwalu Młodzi i Film, Koszalin 1999: Grand Prix "Wielki Jantar" w konkursie międzynarodowym, "Srebrny Jantar" – nagroda główna w konkursie filmów polskich, Nagroda Młodych przyznawana przez jury młodych); 2002: Wtorek, Miss mokrego podkoszulka

Filmografia (jako operator) wybór:
1975: Grzech Antoniego Grudy; 1976: Mgła; Polskie drogi (serial tv, odc. 7-11, Nagroda I stopnia Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji); 1980: Olimpiada 40; Z biegiem lat, z biegiem dni… (serial tv, z Edwardem Kłosińskim); 1981: Spokojne lata; 1982: Matka Królów (z Edwardem Kłosińskim); 1983: Nadzór (nagroda za zdjęcia na FPFF, Gdańsk ’85); To tylko rock; Lata dwudzieste… Lata trzydzieste…; 1984: Baryton (nagroda za zdjęcia na FPFF, Gdańsk ’85); W starym dworku, czyli niepodległość trójkątów; Yesterday (nagroda za zdjęcia na FPFF, Gdańsk ’85); 1985: C.K. Dezerterzy; Jezioro Bodeńskie (Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii za rok 1985); 1986: Bohater roku; 1987: Misja specjalna (z Andrzejem Wolfem); Pociąg do Hollywood; 1988: Dotknięci (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdyni); Krótki film o miłości (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdyni, Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii ’89); Obywatel Piszczyk (nagroda za zdjęcia na FPFF w Gdyni); Piłkarski poker (Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii ’89); Biesy; 1989: Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce; 1990: Prominent (reż. John Irvin); 1991: Ferdydurke; Panny i wdowy; Tak, tak; 1992: Kim był Joe Louis (reż. Juha Rosma); Szwadron; 1993: Kolejność uczuć; 1994: Spis cudzołożnic; 1995: Girl Guide; 1996: Dzieci i ryby (nagroda za zdjęcia na FF Phenian ’98); 1998: Poniedziałek; Złoto dezerterów; 2000: Żółty szalik (tv); To ja, złodziej; 2001: Wtorek; 2002: Miss mokrego podkoszulka (tv)