Deklaracja o dostępności

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej festiwalgdynia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.festiwalgdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.01.2018

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

Maciej Marcinkowski
m.marcinkowski@festiwalgdynia.pl
tel. 782 049 320