Nagrody

NAGRODY REGULAMINOWE W KONKURSIE GŁÓWNYM

Wielka Nagroda FPFF „Złote Lwy” oraz 300.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (200.000 zł dla reżysera, 100.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Wielką Nagrodę FPFF „Złote Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200 000 zł lub 250 000 zł na film historyczny.

Nagroda FPFF „Srebrne Lwy” oraz 150.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi (100.000 zł dla reżysera, 50.000 zł dla producenta). Ponadto producentowi wiodącemu filmu, który otrzymał Nagrodę FPFF „Srebrne Lwy”, przysługuje dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na development kolejnego filmu w wysokości 200.000 zł.

Nagroda FPFF „Złoty Pazur”
w kategorii Inne Spojrzenie oraz 30.000 zł wręczane producentowi i reżyserowi filmu (20.000 zł dla reżysera, 10.000 zł dla producenta).

Nagrody indywidualne:

za reżyserię: 30.000 zł,
za scenariusz: 25.000 zł,
za debiut reżyserski lub drugi film: 15.000 zł,
za rolę kobiecą: 15.000 zł,
za rolę męską: 15.000 zł,
za profesjonalny debiut aktorski: 15.000 zł,
za zdjęcia: 15.000 zł,
za muzykę: 15.000 zł,
za scenografię: 15.000 zł,
za drugoplanową rolę kobiecą: 15.000 zł,
za drugoplanową rolę męską: 15.000 zł,
za dźwięk: 15.000 zł,
za montaż: 15.000 zł,
za kostiumy: 15.000 zł,
za charakteryzację: 15.000 zł.

NAGRODY REGULAMINOWE W KONKURSIE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

Nagroda im. Lucjana Bokińca za najlepszy film: 15.000 zł,
nagroda specjalna: 10.000 zł,
wyróżnienie: 5.000 zł.

NAGRODA REGULAMINOWA W KONKURSIE FILMÓW MIKROBUDŻETOWYCH

nagroda za najlepszy film: 20.000 zł

PLATYNOWE LWY

Komitet Organizacyjny Festiwalu może przyznać Nagrodę FPFF „Platynowe Lwy” dla twórcy filmowego za całokształt twórczości. Laureata nagrody proponuje Rada Programowa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Laureat otrzymuje statuetkę oraz 30.000 zł.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Nagroda w Konkursie Głównym dla reżysera filmu w wysokości 15.000 zł przyznawana przez widzów Festiwalu uczestniczących w głosowaniu w kinach festiwalowych.

 

Nagrody pozaregulaminowe

 

Nagroda Filmowej Małopolski
Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania najlepszego reżysera w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Nagrodą jest bon produkcyjny o wartości 60.000 zł na realizację kolejnego filmu Laureata w Małopolsce. Nagrodę przyznaje jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

Nagroda Firmy Heliograf za najlepsze zdjęcia
Nagroda firmy HELIOGRAF została ustanowiona w celu uhonorowania najlepszego autora zdjęć
w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Nagrodą jest wsparcie produkcyjne o wartości 10.000 zł
w postaci wypożyczenia sprzętu zdjęciowego i kamerowego na potrzeby realizacji kolejnego filmu laureata.

Nagroda Dziennikarzy
Nagroda przyznawana przez dziennikarzy akredytowanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla wybranego filmu z Konkursu Głównego.

Bursztynowe Lwy
Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie KINA POLSKIE dla filmu polskiego, który w ostatnim sezonie uzyskał najlepszy wynik frekwencyjny w polskich kinach. Nagrodę stanowi statuetka
oraz dyplom dla dystrybutora i producenta filmu.

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych
Nagroda przyznawana przez przedstawicieli kin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych dla wybranego filmu z Konkursu Głównego.

Don Kichot. Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Nagroda dla najlepszego polskiego filmu sezonu, przyznawana przez działaczy i członków dyskusyjnych klubów filmowych stowarzyszonych w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 2007 roku nagrodę przyznaje specjalnie powoływane jury PFDKF.

Nagroda Jury Młodych dla najlepszego filmu w Konkursie Głównym
Statuetkę „Skrytykuj!” przyzna Jury Młodych złożone z laureatów V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Nagroda festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą
Nagroda dla reżysera najlepszego filmu wybranego przez organizatorów festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą. Nagrodą jest okolicznościowa tablica oraz udział filmu i jego twórców
w festiwalach polonijnych na całym świecie. 

Złoty Kangur

Nagroda australijskich dystrybutorów filmowych. Nagrodę stanowi statuetka Złotego Kangura oraz zaproszenie laureata do Australii.

Kryształowa Gwiazda ELLE
Nagroda dla twórcy lub twórczyni filmu, który najbardziej poruszył, zachwycił i zainspirował Redakcję. Za ważny temat, intensywną obecność, odwagę by tworzyć po swojemu. Za siłę kreacji i pasji.

Odkrycie ONETU
Nagroda dla twórcy jednego z prezentowanych filmów, który zrobi największe wrażenie na Jury
pod przewodnictwem Katarzyny Janowskiej, szefowej działu Kultura w Onecie. Nagroda finansowa w wysokości 4.000 zł.

Nagroda od marki dr Irena Eris
Dla Twórczyni lub Twórcy za najodważniejszą, najwrażliwszą i najpiękniej opowiedzianą historię.