Akwarium

reż.

Antoni Krauze

1995, 2 godz. 25 min

"Akwarium", to psychologiczny film szpiegowski, jest czymś więcej niż tylko rekonstrukcją losu autora powieści, która legła u podstaw scenariusza. Jest to przede wszystkim studium metod stosowanych  w procesie wychowania i kształtowania osobowości człowieka pracującego w służbie totalitarnego imperium. To również studium systemu opartego na  kamuflażu i prowokacji. Bohater filmu nigdy nie orientuje się czy powierzone mu zadanie jest prawdziwe, czy też jest tylko sprawdzany przez swoich zwierzchników. Musi wykonać każdy rozkaz. Nawet okazywanie uczuć traktowane jest jak zdrada. Bo człowiek, który kieruje się uczuciami, zagraża systemowi…
Dlatego bohatera filmu załamanego po zdradzeniu swego protektora i przyjaciela czeka niodwołalnie otępiający zastrzyk, ewakuacja do Moskwy i okrutny wyrok… Film "Akwarium" jest więc również opowieścią o przyjaźni i zdradzie. Męska przyjaźń, rodząca się między bohaterem filmu a jego zwierzchnikiem-idolem, kończy się katastrofą. Bohater, wykonując bez zastanowienia zlecone mu zadanie, wydaje swego protektora w sidła bezlitosnego systemu. Zdrada przyjaciela i wywołanie nią poczucie winy stają się powodem ucieczki. Chroniąc się w lesie przed ewakuacją do Moskwy, bohater filmu dokonuje moralnej oceny swojego dotychczasowego życia. Ryzykując głową, oddaje się w ręce władz brytyjskich. Za zdradę organizacji zostaje skazany w swej ojczyźnie na karę śmierci.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP