Czarne Licho

Czarne Licho

reż.

Robert Turło

2009, 0 godz. 13 min

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych.

Kategoria wiekowa: przedszkole, pierwsza klasa.

TV Studio Filmów Animowanych (Poznań)

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe