Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa

Trójka gimnazjalistów rozpracowuje urządzenie, odkryte przez naukowców w niemieckiej bazie z okresu II wojny światowej. Urządzenie okazuje się teleporterem…

sfphelios.png

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe