Ludzie w drodze

Ludzie w drodze

Film pokazuje zakulisową pracę ludzi w cyrku. Kamera rejestruje drobne zdarzenia, takie jak porządkowanie wozów, ćwiczenia i ostatnie próby przed występem. Każde z kilkudziesięciu krótkich ujęć stanowi studium barwnej codzienności wędrownych artystów.

Film otrzymał m.in. Nagrodę Jury na MFF w Tours 1962 oraz Nagrodę
Specjalną na MFF w Cork 1962.
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Inne Spojrzenie
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe