Mami Fatale

Mami Fatale

reż.

Łukasz Kacprowicz

2011, 0 godz. 10 min

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych. 

Kategoria wiekowa: przedszkole – pierwsza klasa

Studio Miniatur Filmowych (Warszawa) 

 

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe