Mami Fatale

Mami Fatale

Najnowsze produkcje animowane polskich studiów filmowych. 

Kategoria wiekowa: przedszkole – pierwsza klasa

Studio Miniatur Filmowych (Warszawa) 

 

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe