Minkowski | Saga

Minkowski | Saga

Słynny francuski dyrygent Marc Minkowski odkrywa w Warszawie fascynującą przeszłość swoich przodków, wielkich polskich patriotów, którzy należeli do elity II Rzeczypospolitej, lecz dziś po ich wielkości pozostaje tylko wspomnienie. Zanurzony w muzyce i historii, film rzuca nowe spojrzenie na burzliwe losy rodzin żydowskich z Europy Środkowej.

Scenariusz: Rafael Lewandowski

Zdjęcia: Piotr Niemyjski
Muzyka: Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz, Henryk Mikołaj Górecki
Dźwięk: Tomasz Wieczorek, Thomas Dappello, Jarosław Regulski
Montaż: Miłosz Hermanowicz
Koordynator produkcji: Joanna Ronikier, Micha ł Bia ł o ż ej
Produkcja: Fido Film (Joanna Fido), Vertigo (Raphael Lewandowski)
Koprodukcja: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Wsparcie finansowe: Mazowiecki Fundusz Filmowy, Fundacja Zygmunta Zaleskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodzinnych Minkowskich

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe