Oko cyklonu

reż.

Henry Kostrubiec

1989, 1 godz. 35 min

Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. Gestapo urządza czystkę w Wermachcie podejrzewając o współudział starą pruską arystokrację. Gestapo sporządza listę oficerów podejrzanych o współudział w opozycji – spisku przeciwko Hitlerowi. Listę podejrzanych oficerów niemieckich walczących na froncie wschodnim, przechwytują polscy partyzanci…wiadomość o tym fakcie dociera do Amerykanów, Anglików, Rosjan. Wszyscy pragną być w posiadaniu tej listy… Także Niemcy (Gestapo) usiłują odzyskać te dokumenty…
W lesie dochodzi do strzelaniny; z potyczki wychodzi cało dwóch mężczyzn; nie wiemy kim są. Ciężko ranni docierają z trudem do zagubionej w lesie leśniczówki – zamieszkałej przez leśniczego i młodą kobietę.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe